Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 10

Chương 2: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

bao gồm các bài giảng:

Bài 32: Nguồn gốc sự sống
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34: Sự phát sinh loài người

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần tiến hóa Chương 2 Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Ở động vật, bò sát thống trị hoàn toàn ở nước và trên cạn.

B.

Đầu kỉ khí hậu ấm, giữa kỉ khí hậu khô và ôn hòa.

C.

Ở giới thực vật cây hạt kín chiếm ưu thế.

D.

Cuối kỉ khí hậu lạnh, xuất hiện các đồng cỏ và động vật đồng cỏ.

A.

prôtêin và cacbôhiđrat.

B.

axit nuclêic và lipit.

C.

axit nuclêic và cacbôhiđrat.

D.

prôtêin và axit nuclêic.

A.

1,6 - 2 triệu năm.

B.

80 vạn đến 1 triệu năm.

C.

3,5 vạn đến 1,6 triệu năm.

D.

18 triệu năm.

A.

Hóa thạch Nêanđectan được tìm thấy đầu tiên ở Pháp vào năm 1868.

B.

Người Crômanhôn có chiều cao khoảng 1.500cm.

C.

Thể tích hộp sọ của người tối cổ Pitêcantrôp vào khoảng 1.700cm3.

D.

Người cổ Homo đã đi thẳng, biết dùng lửa và ăn chín.

A.

Ấm và ẩm.

B.

Ẩm ướt.

C.

Lục địa khô hanh, đại dương ẩm ướt.

D.

Khô và lạnh.

A.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Giura, đại Trung sinh.

C.

Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh.

D.

Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh.

A.

sự xuất hiện của các giọt côaxecva.

B.

sự tổng hợp các chất hữu cơ từ những chất vô cơ đơn giản theo phương thức hóa học.

C.

sự xuất hiện các đại phân tử tự sao chép.

D.

sự xuất hiện enzim đầu tiên.

A.

Đá mài.

B.

Đá cuội.

C.

Đá xương.

D.

Không để lại dấu vết.

A.

Bò sát và hạt trần thích nghi với khí hậu nóng và ẩm.

B.

Khí hậu ẩm đã tạo điều kiện cho rừng phát triển, cung cấp nguồn thức ăn cho bò sát.

C.

Thực vật hạt trần và bò sát thích nghi với bất kì loại khí hậu nào.

D.

Điều kiện địa chất ít biến đổi, khí hậu khô, ấm tạo điều kiện cho cây hạt trần phát triển, kéo theo bò sát phát triển.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...