Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 2

Chương 1: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa

bao gồm các bài giảng:

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Bài 28: Loài

Bài 29: Quá trình hình thành loài

Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Bài 31: Tiến hóa lớn

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần tiến hóa Chương 1 Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Cách li sinh học.

B.

Cách li sinh thái.

C.

Cách li di truyền.

D.

Cách li địa lí.

A.

Sự phân hoá khả năng thích nghi của những cá thể trong quần thể.

B.

Sự phát triển và sinh sản ưu thế của những kiểu gen thích nghi nhất. 

C.

Sự phát triển tồn tại của những cá thể sinh sản tốt nhất.

D.

Sự tồn tại của những cá thể thích nghi nhất.

A.

Sự tích lũy các biến dị có lợi đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

B.

Sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính.

C.

Sự biến đổi bộ khung xương chung của động vật về mặt chi tiết dưới tác dụng của ngoại cảnh.

D.

Sự di truyền các đặc tính trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.

A.

Quá trình tạo loài mới.

B.

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.

C.

Quá trình hình thành các nòi mới về thứ mới.

D.

Quá trình tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị bất lợi đối với sinh vật.

A.

Hai loài ếch giao phối vào hai thời điểm khác nhau trong năm.

B.

Tinh trùng của cầu gai đực chỉ có thể xâm nhập vào các trứng cùng loài.

C.

Hai ruồi giấm khác loài giao phối với nhau cho thế hệ con vô sinh.

D.

Hạt phấn của một loài cà chua P375 không nảy mầm trên đầu nhụy của các cây cà chua Ba Lan trắng.

A.

Cách li sinh sản với nhau trong điều kiện tự nhiên.

B.

Hoàn toàn biệt lập về khu phân bố.

C.

Giao phối tự do với nhau trong điều kiện tự nhiên.

D.

Hoàn toàn khác nhau về hình thái.

A.

Đột biến, di truyền, chọn lọc nhân tạo.

B.

Biến dị, di truyền, chọn lọc nhân tạo.

C.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên.

D.

Đột biến, giao phối, chọn lọc.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...