Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chương 2: Quần Xã Sinh Vật

bao gồm các bài giảng:

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 41: Diễn thế sinh thái

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần SINH THÁI HỌC Chương 2 Quần Xã Sinh Vật sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

giữa chuột và rắn hổ mang.

B.

giữa thỏ và bò.

C.

giữa rắn hổ mang và rắn cạp nia.

D.

giữa vi khuẩn lam và nấm trong địa y.

A.

trạng thái mà ở đó số lượng cá thể của mỗi quần thể dao động quanh vị trí cân bằng.

B.

trạng thái mà ở đó kích thước của quần xã luôn ổn định.

C.

trạng thái mà số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã không thay đổi.

D.

trạng thái mà ở đó số lượng cá thể của mỗi quần thể dao động trong một thế cân bằng và từ đó toàn bộ số lượng các loài sinh vật trong quần xã cũng dao động quanh vị trí cân bằng.

A.

cỏ  châu chấu  trăn gà  vi khuẩn.

B.

cỏ  trăn  châu chấu  vi khuẩn  gà.

C.

cỏ  châu chấu  gà  trăn  vi khuẩn.

D.

cỏ  châu chấu  vi khuẩn  gà  trăn.

A.

cá sống ven bờ, cá sống vùng khơi xa.

B.

cá vùng nước mặt và cá vùng nước đáy.

C.

cá vùng nước giữa và cá vùng đáy sâu.

D.

tảo trên bề mặt và san hô đáy sâu.

A.

tăng sự cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.

B.

giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống. 

C.

giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống. 

D.

tăng hiệu quả sử dụng nguồn sống, tăng sự cạnh tranh giữa các quần thể.

A.

Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.

B.

Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.

C.

Tháp sinh khối luôn có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.

D.

Tháp số lượng được xây dựng dựa trên sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng. 

A.

kí sinh giữa tảo và nấm.

B.

cộng sinh giữa tảo và nấm.

C.

hội sinh giữa tảo và nấm.

D.

cạnh tranh giữa tảo và nấm.

A.

hợp tác.

B.

hội sinh.

C.

nửa kí sinh.

D.

cộng sinh.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...