Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 9

Chương 1: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

bao gồm các bài giảng:

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần SINH THÁI HỌC Chương 1 Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

ức chế - cảm nhiễm của các sinh vật khác loài.

B.

cạnh tranh khi thiếu ánh sáng, chất dinh dưỡng của các cá thể cùng loài hoặc khác loài.

C.

sự cố bất thường.

D.

ngăn ngừa sự gia tăng số lượng cá thể trong loài hoặc khác loài trong quần xã.

A.

các cây phân tầng để dễ nhận ánh sáng mặt trời.

B.

sự phân chia các ổ sinh thái khác nhau tránh sự cạnh tranh.

C.

các cây có nhu cầu ánh sáng khác nhau, cây tầng trên là những cây ưa sáng che bớt ánh sáng cho các cây ưa bóng và cây chịu bóng ở tầng dưới phát triển.

D.

có các cây tầng trên tồn tại bên cạnh các cây tầng dưới nhưng chúng đều nhận được ánh sáng như nhau để phát triển tạo nên thảm thực vật phong phú.

A.

đột biến.

B.

sinh sản hữu tính.

C.

di cư và nhập cư.

D.

tiến hoá nhỏ.

A.

thuốc sẽ tác động làm phát sinh những đột biến có khả năng thích ứng với môi trường có thuốc trừ sâu mới.

B.

quần thể giao phối thường đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

C.

sinh vật nào cũng có khả năng tự điều chỉnh môi trường sống mới nên sẽ có một số con sống sót.

D.

có một số con có khả năng lẩn trốn tốt nên tránh được tác dụng của thuốc.

A.

điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

B.

điều kiện sống phân bố đồng đều, các cá thể có tính lãnh thổ cao.

C.

điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

D.

điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể có xu hướng sống tụ họp với nhau (bầy đàn).

A.

ánh sáng yếu.

B.

nhiệt độ thấp.

C.

độ ẩm thấp.

D.

nhiều kẻ thù ăn ruồi, muỗi.

A.

mùa đông có nhiệt độ thấp.

B.

chúng di cư sang các vùng có điều kiện thuận lợi hơn.

C.

mùa đông có ánh sáng yếu.

D.

mùa đông bị con khác tiêu diệt nhiều hơn.

A.

cây thường thấp, có thân bò, rễ ăn sâu xuống nền đất, có bạnh rễ.

B.

cây có lá biến thành gai hoặc có rễ phụ.

C.

cây có thân cao, tán rộng.

D.

cây có thân thấp, to, lá có phiến nhỏ, mọc xiên.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...