Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 1

Chương 1: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

bao gồm các bài giảng:

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần SINH THÁI HỌC Chương 1 Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

tảo lục, tảo nâu, tảo đỏ.

B.

tảo lục, tảo đỏ, tảo nâu.

C.

tảo đỏ, tảo nâu, tảo lục.

D.

tảo nâu, tảo lục, tảo đỏ.

A.

hạn chế sự tiêu tốn thức ăn.

B.

giảm diện tích không gian.

C.

kiếm được nguồn thức ăn, chống được kẻ thù.

D.

các cá thể gắn bó với nhau, đảm bảo số lượng nhất định.

A.

kỷ niệm ngày em bé thứ 5 tỉ trên Trái Đất chào đời.

B.

thể hiện dân số đạt mức tăng trưởng cao.

C.

các quốc gia chú ý phát triển dân số hợp lí.

D.

các quốc gia cần hạn chế sự gia tăng dân số.

A.

cọ ở Phú Thọ.

B.

đàn hải âu ở đảo Phú Quốc.

C.

bầy sói trong một khu rừng.

D.

cá trong hồ Tây.

A.

có sự tiêu thụ ôxi của thực vật trong nước ăn chất dinh dưỡng.

B.

có sự tiêu thụ ôxi của cá trong nước ăn chất dinh dưỡng.

C.

có sự ôxi hóa nitrat và phôtphat.

D.

có sự gia tăng số lượng của sinh vật phân hủy tiêu thụ ôxi.

A.

cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài về thức ăn, nơi ở...

B.

di cư của các cá thể khi số lượng cá thể của quần thể quá đông.

C.

quan hệ con mồi - vật ăn thịt, vật chủ - vật kí sinh, dịch bệnh...

D.

sự phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể.

A.

số lượng hay khối lượng cá thể trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

B.

diện tích hay thể tích nơi sống của quần thể.

C.

số lượng cá thể đực và cái trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

D.

số lượng, khối lượng cá thể hay năng lượng tích luỹ trong cá thể, phân bố trong một khoảng không gian.

A.

dày, mô giậu phát triển.

B.

mỏng, mô giậu kém phát triển.

C.

hẹp, mô giậu phát triển.

D.

mỏng, bản lá rộng, mô giậu phát triển.

A.

những đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống.

B.

những đặc điểm có lợi cho sinh vật.

C.

những đặc điểm bất lợi cho sinh vật.

D.

những đặc điểm có lợi cho con người để nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi.

A.

tỉ lệ giới tính.

B.

thành phần nhóm tuổi.

C.

mật độ.

D.

đặc trưng kinh tế - xã hội.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...