Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 5

Chương 5: Di Truyền Học Người

bao gồm các bài giảng:

Bài 21: Di truyền y học

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 5 Di Truyền Học Người lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

đảo vị một cặp nuclêôtit.

B.

mất một cặp nuclêôtit.

C.

thêm một cặp nuclêôtit.

D.

thay thế một cặp nuclêôtit.

A.

Bố mẹ truyền cho con.

B.

Do đột biến gen, đột biến NST.

C.

Do chế độ ăn uống quá thừa đạm.

D.

Rối loạn quá trình giảm phân tạo giao tử.

A.

kích hoạt gen gây ung thư, ức chế gen đàn áp ung thư.

B.

kích hoạt cả hai loại gen gây ung thư và gen đàn áp ung thư.

C.

ức chế gen gây ung thư, kích hoạt gen đàn áp ung thư.

D.

ức chế cả hai loại gen gây ung thư và gen đàn áp ung thư.

A.

trẻ yếu, phát triển chậm.

B.

Trẻ bị mắc bệnh Đao tỉ lệ cao.

C.

trẻ bị thiếu máu.

D.

trẻ bị chết yểu.

A.

có cùng kiểu gen.

B.

có cùng kiểu hình.

C.

sinh ra cùng một thời điểm.

D.

có cùng nhóm máu.

A.

đột biến xuất hiện với tần số cao ở thế hệ sau.

B.

tạo ra các dòng dị hợp.

C.

quan niệm đạo đức xã hội lên án.

D.

gen lặn có hại xuất hiện ở trạng thái đồng hợp tử, có điều kiện biểu hiện ra kiểu hình có thể gây ra bệnh tật.

A.

Bệnh mù màu, bệnh đái đường, thừa ngón tay.

B.

Bệnh máu khó đông, bệnh bạch tạng, ngón tay ngắn.

C.

Bệnh bạch tạng, máu khó đông, dị tật dính ngón tay hai và ba.

D.

Bệnh mù màu, máu khó đông, hồng cầu lưỡi liềm.

A.

khả năng sinh sản của loài người chậm, ít con.

B.

số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể nhiều, nhỏ, cấu trúc phức tạp, có nhiều nhiều vấn đề chưa biết tường tận.

C.

các lí do thuộc phạm vi xã hội đạo đức.

D.

khả năng sinh sản của loài người chậm, ít con.

số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể nhiều, nhỏ, cấu trúc phức tạp, có nhiều nhiều vấn đề chưa biết tường tận.

các lí do thuộc phạm vi xã hội đạo đức.

A.

Chưa xác định chắc chắn bệnh N do gen trội hay lặn.

B.

Có thể bệnh N được di truyền thẳng.

C.

Có thể bệnh N do gen trội liên kết với NST giới tính X, không có alen trên NST giới tính Y.

D.

Có thể bệnh N do gen nằm trên NST thường, hoặc do gen lặn liên kết với NST giới tính X.

A.

Con mang tính trạng giống bố là tính trạng trội.

B.

Con mang tính trạng giống mẹ là tính trạng trội.

C.

Các con mang tính trạng giống nhau, thì đó là tính trạng lặn.

D.

Tính trạng biểu hiện liên tục qua các thế hệ là tính trạng trội.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...