Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Chương 5: Di Truyền Học Người

bao gồm các bài giảng:

Bài 21: Di truyền y học

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 5 Di Truyền Học Người lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng.

B.

Biết các tính trạng nào ở loài người chủ yếu do kiểu gen, các tính trạng nào chủ yếu do môi trường quyết định.

C.

Xem xét đặc điểm tâm lí, sinh lí ở loài người.

D.

Nghiên cứu về kiểu gen của trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng.

A.

Tính trạng đó chỉ được biểu hiện ở giới nam.

B.

Bố mang tính trạng trội, con gái mang tính trạng lặn.

C.

Mẹ mang tính trạng lặn, con trai mang tính trạng trội.

D.

Bố mang tính trạng trội, con gái mang tính trạng lặn và mẹ mang tính trạng lặn, con trai mang tính trạng trội.

A.

Hai trứng khác nhau, được thụ tinh bởi cùng một loại tinh trùng.

B.

Hai tinh trùng cùng kiểu gen, thụ tinh với hai trứng cùng kiểu gen.

C.

Hai tinh trùng khác nhau, thụ tinh với hai trứng hình thành hai hợp tử, phát triển thành hai cá thể.

D.

Hai trứng có kiểu gen giống nhau, được thụ tinh bởi hai tinh trùng, hình thành hai hợp tử có kiểu gen khác nhau.

A.

giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường.

B.

giao tử chứa nhiễm sắc thể số 21 bị mất đoạn kết hợp với giao tử bình thường.

C.

giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 23 kết hợp với giao tử bình thường.

D.

giao tử không chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường.

A.

di truyền phân tử.

B.

di truyền nhiễm sắc thể.

C.

di truyền tế bào chất.

D.

 di truyền giới tính.

A.

Bệnh do đột biến gen trội.

B.

Bệnh do đột biến lệch bội nhiễm sắc thể.

C.

Bệnh do đột biến đa bội.

D.

Bệnh do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

A.

Soi tiêu bản tế bào 2n dưới kính hiển vi, quan sát hình thái và số lượng của bộ NST.

B.

Soi tiêu bản tế bào n dưới kính hiển vi, quan sát hình thái và số lượng của nó.

C.

Soi tiêu bản tế bào sinh dưỡng, quan sát quá trình trao đổi chất của nó.

D.

Soi tiêu bản tế bào sinh dục, quan sát quá trình giảm phân của nó. 

A.

Là bệnh di truyền phân tử.

B.

Là bệnh rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin thành axit amin tirôzin.

C.

Bị bệnh này có thể mất trí nhớ.

D.

Là loại bệnh không chữa được.

A.

Dự đoán khả năng xuất hiện bệnh hay dị tật ở thế hệ con cháu.

B.

Hạn chế tác hại của bệnh.

C.

Hạn chế sự phát tán bệnh như hạn chế sinh đẻ, không cho kết hôn gần.

D.

Chữa được một số bệnh như đái đường, máu khó đông, hội chứng Đao. 

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...