Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 3

Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

bao gồm các bài giảng:

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chươngTính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

1 cây thân cao, hoa đơn : 2 cây thân cao, hoa kép : 1 cây thân thấp, hoa kép.

B.

9 cây thân cao, hoa kép : 3 cây thân cao, hoa đơn : 3 cây thân thấp, hoa kép : 1 cây thân thấp, hoa đơn.

C.

1 cây thân cao, hoa kép : 1 cây thân cao, hoa đơn : 1 cây thân thấp, hoa kép : 1 cây thân thấp, hoa đơn.

D.

3 cây thân cao, hoa kép : 1 cây thân thấp, hoa đơn.

A.

kì giữa I.

B.

kì trước II.

C.

kì trước I.

D.

kì sau II.

A.

tất cả các con gái mang gen gây bệnh nhưng không biểu hiện; các con trai bình thường.

B.

tất cả các con trai bị mắc bệnh; các con gái bình thường.

C.

các con trai không bị bệnh, tất cả các con gái bị bệnh.

D.

tất cả các con của họ đều bị bệnh.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...