Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 6

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 1 Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

A = T = 12,5%; G = X = 37,5%.

B.

A = T = 25%; G = X = 75%.

C.

A = T = 12,5%; G = X = 87,5%.

D.

A = T = 20%; G = X = 30%.

A.

thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 9.

B.

thêm một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 8.

C.

mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ mã hóa axit amin thứ 9.

D.

thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ mã hóa axit amin thứ 8.

A.

từ 3' → 5' của mạch mới. 

B.

một mạch mới từ 3'→ 5', mạch kia từ 5' → 3'.

C.

từ 5' → 3' của mạch mới. 

D.

hai mạch được tổng hợp ngẫu nhiên.

A.

nam giới có cặp nhiễm sắc thể giới tính là YO.

B.

nam giới có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XXY.

C.

nữ giới có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO.

D.

nữ giới có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XXX.

A.

cấu trúc của các đơn phân có đường ribô.

B.

cấu trúc không gian xoắn kép.

C.

đều có các loại bazơ nitơ A, G, X trong cấu trúc của các đơn phân.

D.

cấu trúc không gian được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.

A.

đột biến làm tăng khả năng sinh sản của cá thể.

B.

đột biến gây chết cá thể trước tuổi trưởng thành.

C.

đột biến gây vô sinh cho cá thể.

D.

đột biến tạo ra thể khảm trên cơ thể.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...