Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - Đề số 1

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 1 Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

một vài cặp nhiễm sắc thể thường.

B.

một vài cặp nhiễm sắc thể thường, đôi khi còn xảy ra với nhiễm sắc thể giới tính XX.

C.

một vài cặp nhiễm sắc thể thường, đôi khi còn xảy ra với cặp nhiễm sắc thể giới tính XY.

D.

nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.

A.

nhân đôi ADN.

B.

phiên mã tổng hợp mARN.

C.

dịch mã.

D.

phiên mã tổng hợp tARN và rARN.

A.

Số nhiễm sắc thể và số nhóm liên kết của thể song nhị bội đều là 60.

B.

Số nhiễm sắc thể của thể song nhị bội là 60, số nhóm liên kết của nó là 30.

C.

Số nhiễm sắc thể và số nhóm liên kết của thể song nhị bội là 30.

D.

Số nhiễm sắc thể của thể song nhị bội là 30, số nhóm liên kết của nó là 60.

A.

sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân.

B.

sự trao đổi giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II.

C.

sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I.

D.

sự tiếp hợp các nhiễm sắc thể tương đồng ở kì giữa của giảm phân I.

A.

một axit amin có thể được mã hóa đồng thời bởi một hay nhiều bộ ba.

B.

tất cả các sinh vật đều dùng chung một bộ mã di truyền.

C.

mỗi bộ ba chỉ mã hóa duy nhất một axit amin.

D.

các bộ ba có thể bị đột biến để tạo thành các bộ ba mới.

A.

8 phân tử histon được ADN quấn quanh 7/4 vòng (146 cặp nuclêôtit).

B.

8 Phân tử histon được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 144 cặp nuclêôtit.

C.

9 phân tử histon được quấn quanh bởi một đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit.

D.

Lõi là 1 đoạn ADN có 146 cặp nuclêôtit và vỏ bọc là 8 phân tử histon.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...