Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 6: Nước Mĩ
Bài 7: Tây Âu
Bài 8: Nhật Bản

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

 Cho vay nặng lãi.

B.

Buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh.

C.

Chiến lợi phẩm thu được sau các trận đánh với phát xít.

D.

A.

Sử dụng lực lượng quân sự.

B.

Thông qua viện trợ kinh tế.

C.

Sử dụng khẩu hiệu “dân chủ”.

D.

Các biện pháp ngoại giao.

A.

Nắm quyền lãnh đạo về chính trị và kinh tế.

B.

Nắm quyền lực tối thượng.

C.

Giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người.

D.

Bị xóa bỏ hoàn toàn.

A.

Anh, Italia.

B.

Pháp, Hà Lan

C.

Thụy Điển, Phần Lan.

D.

Bỉ, Bồ Đào Nha.

A.

Ngày 1 - 1 - 2002

B.

Ngày 1 - 1 - 1999

C.

Ngày 1 - 1 - 1993.

D.

Ngày 7 - 12 - 1991.

A.

Trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới

B.

Trung tâm kinh tế- tài chính duy nhất thế giới

C.

Một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới

D.

Một trong những trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới.

A.

Từ những năm 90.

B.

Từ đầu những năm 90.

C.

Từ cuối những năm 90.

D.

Từ năm 1990.

A.

Cộng hòa nghị viện.

B.

Dân chủ đại nghị.

C.

Cộng hòa.

D.

Quân chủ lập hiến.

A.

Tập trung tiền của vào việc chạy đua vũ trang thực hiện chiến tranh lạnh.

B.

Cho các nước tư bản Tây Âu vay vốn để phục hồi kinh tế.

C.

Nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt.

D.

A.

Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội

B.

Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

C.

Làm bá chủ thế giới

D.

Lãnh đạo thế giới

A.

Từ năm 1950.

B.

Từ năm 1952.

C.

Từ năm 1951

D.

Từ năm 1960.

A.

Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao

B.

Tăng cường phát triển khoa học- kĩ thuật quân sự bảo đảm tính hiện đại về vũ trang

C.

Tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mĩ

D.

Sử dụng khẩu hiệu "dân chủ" ở nước ngoài để can thiệp vào nội bộ của nước khác.

A.

Các khoản bồi thường của các nước phát xít chiến bại.

B.

Chính sách viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác-san.

C.

Quay trở lại bóc lột các nước thuộc địa cũ.

D.

Chương trình viện trợ của Liên Hợp Quốc.

A.

Sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn.

B.

Mĩ bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt.

C.

Vị trí kinh tế Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thế giới.

D.

A.

Nửa sau những năm 40.

B.

Khoảng 20 năm sau chiến tranh.

C.

Từ năm 1945 đến đầu những năm 70.

D.

Những năm 50.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...