Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Ngày 8 - 1 - 1955.

B.

Ngày 8 - 1 - 1949.

C.

Ngày 14 - 5 - 1955.

D.

Ngày 14 - 5 - 1949.

A.

Ngày 6 - 9 - 1991.

B.

Ngày 25 - 12 - 1991.

C.

Ngày 21 - 12 - 1991

D.

Ngày 28 - 9 - 1991.

A.

Năm 1950

B.

Nửa đầu những năm 70.

C.

Năm 1975.

D.

Những năm 50

A.

Năm 1949.

B.

Năm 1961.

C.

Năm 1960.

D.

Năm 1957.

A.

Điểm xuất phát thấp

B.

Bị bao vây về kinh tế.

C.

Sự phá hoại của các thế lực phản động.

D.

Sự giúp đỡ của Liên Xô.

A.

Từ năm 1995.

B.

Từ năm 1996.

C.

Từ năm 1997.

D.

Từ năm 1994.

A.

27.000.000 người.

B.

1710 người

C.

70.000 người

D.

32.000 người.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...