Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 20 phút - Đề số 5

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

bao gồm các bài giảng:

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Giải phóng hoàn toàn nông dân khỏi ách áp bức bóc lột của địa chủ phong kiến.

B.

Đưa nông dân lên địa vị làm chủ nông thôn.

C.

Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến.

D.

Tất cả các đáp án trên.

A.

Đưa vào miền Nam , Campuchia và Lào hàng chục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn , nhân viên kĩ thuật 

B.

Đưa vào miền Nam hàng trục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn , nhân viên kĩ thuật 

C.

Đưa vào Sài Gòn –Gia Địnhhàng trục vạn bộ đội ,hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn ,nhân viên kĩ thuật

D.

Đưa vào mỉền Nam ,Campuchiavà Lào các loại vũ khí  phương tiện chiến tranh hiện đại nhất

A.

Thắng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ hai 

B.

Thắng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ nhất

C.

Thắng lợi thứ tư là bước nhảy vọt thứ hai 

D.

Thắng lợi thứ năm và là bước nhảy vọt thứ ha

A.

Ấp Bắc (Mĩ Tho)

B.

Núi Thành (Quảng Nam)

C.

Vạn Tường (Quảng Ngãi )

D.

Hòa Vang,Chu Lai (Quảng Nam)

A.

Hệ thống cố vấn,quân đội Sài Gòn.

B.

Các chiến thuật mới trực thăng vận,thiết xa vận.

C.

Vũ khí,trang bị kĩ thuật,phương tiện chiến tranh của Mĩ.

D.

Ấp chiến lược.

A.

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn 

B.

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng

C.

Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa

D.

Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương

A.

1957-1959

B.

1958-1959

C.

1957-1960

D.

1959-1960

A.

Sự ra đời của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 6-6-1969

B.

Ở Sài Gòn,Đà Nẵng phong trào học sinh,sinh viên nổ ra rầm rộ đã thu hút đông đảo giới trẻ tham gia.

C.

Ở khắp các thành thị phong trào đấu tranh của công nhân nổ ra liên tục.

D.

Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam -Lào -Campuchia trong 2 ngày 24 và 25-4-1970

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...