Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 20 phút - Đề số 4

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Ngày 16 - 9 - 1936.

B.

Ngày 1 - 1 - 1984.

C.

Ngày 20 - 5 - 2002.

D.

Ngày 30 - 6 - 1997.

A.

Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây.

B.

Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.

C.

Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít

D.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.

A.

Ngày 16 - 9 - 1963.

B.

Ngày 4 - 1 - 1948.

C.

Ngày 31 - 8 - 1957.

D.

Ngày 9 - 8 - 1965.

A.

Chống Mĩ

B.

Giải phóng dân tộc.

C.

Chống phụ thuộc

D.

Chống chế độ độc tài.

A.

tôn trọng độc lập của nhau.

B.

không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,

C.

hợp tác phát triển có hiệu quả.

D.

giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

A.

liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B.

hướng về các nước châu Á.

C.

hướng mạnh về Đông Nam Á.

D.

cải thiện quan hệ với Liên Xô

A.

Năm 1964

B.

Ngày 15 - 10 - 2003.

C.

Ngày 15 - 10 - 2004.

D.

Tháng 3 - 2003.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...