Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 20 phút - đề số 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Ngày 15 - 8 - 1947.

B.

Ngày 30 - 1 - 1948.

C.

Tháng 4 - 1947.

D.

Ngày 26 - 1 - 1950.

A.

Tháng 11 - 2007.

B.

Tháng 12 - 2007.

C.

Tháng 10 - 2006.

D.

Tháng 9 - 2006.

A.

599 tỉ USD.

B.

607,2 tỉ USD

C.

599,3 tỉ USD

A.

Ngày 2 - 12 - 1975.

B.

Ngày 20 - 1 - 1949.

C.

Ngày 22 - 3 - 1955

D.

Ngày 21 - 2 - 1973.

A.

Từ giữa những năm 70.

B.

Từ năm 1974.

C.

Từ năm 1975.

D.

Từ những năm 80.

A.

khởi nghĩa của hai vạn thủy binh ở Bombay.

B.

nổi dậy của nhân dân Cancutta.

C.

nổi dậy của nhân dân Mađrát.

D.

bãi công của công nhân Cancutta

A.

Vì nông dân nổi dậy.

B.

Vì công nhân bãi công.

C.

Vì đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ

D.

Vì đấu tranh bùng nổ mạnh mẽ.

A.

Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu.

B.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

C.

quân Đức bị quét sạch khỏi Bắc Phi.

D.

chiến sự chấm dứt ở Bắc Phi.

A.

Năm 1950.

B.

Năm 1960.

C.

Năm 1954.

D.

Năm 1975.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...