Đề thi thử THPTQG năm 2018 Môn Lịch Sử trường THPT Chuyên Thái Bình Lần 2 có lời giải chi tiết

Nội dung đề thi:

A. kế hoạch Macsan
B. học thuyết Rigan
C. Chiến lược toàn cầu
D. chiến lược Cam kết và mở rộng
A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu
B. Cộng đồng kinh tế châu Âu
C. Cộng đồng châu Âu
D. Cộng đồng than - thép châu Ãu
A. vai trò quản lí, điều tiết nền kinh tế của nhà nước
B. áp dụng có hiệu quả những thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật
C. dựa vào viện trợ của Mĩ theo “kế hoạch Macsan”
D. tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển
A. phi thực dân hóa trên phạm vi thế giới
B. thực dân hóa trên phạm vi thế giới
C. thức tỉnh của các dân tộc thuộc địa
D. khủng hoảng của chủ nghĩa thực dân
A. Cộng đồng châu Âu (EC)
B. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)
C. Liên minh châu Âu (EU)
D. Cộng đồng than thép châu Âu
A. Cộng đồng châu Âu (EC)
B. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)
C. Liên minh châu Âu (EU)
D. Tổ chức thống nhất Châu Phi (OAU)
A. hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ
B. hợp tác liên minh trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại
C. hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế. tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh chung
D. hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế, quân sự
A. Chính phủ Nhật Bàn
B. Thiên hoàng
C. Nghị viện Nhật Bản
D. Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh
A. Hiệp ước hòa bình Xan Phanranxixcô
B. Hiệp ước Ball
C. Hiệp ước Maxtrich
D. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật
A. mở rộng hoạt động đối ngoại với các đối tác trên phạm vi toàn cầu
B. tăng cường hợp tác vói các nước châu Âu
C. tăng cường hợp tác với các nước châu Á
D. liên minh chặt chẽ với Mĩ
A. con người
B. vai trò lãnh đạo quản lí của nhà nước
C. áp dụng các thành tựu khoa học
D. chi phí cho quốc phòng thấp
A. Nhật Bản gia nhập Liên hợp quốc
B. Nhật Bản chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh
C. Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam
D. Tuyên bố kéo dài vĩnh viễn Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật
A. siêu cường tài chính số một thế giới
B. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới
C. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới
D. cường quốc chính trị của thế giới
A. công cụ sản xuất mới
B. chinh phục vũ trụ
C. sản xuất ứng dụng dân dụng
D. công nghệ phần mềm
A. Sự ra đời của Tồ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dưong
B. Sự ra đời của Hội đồng tuơng trợ kinh tế
C. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman tại Quốc hội Mĩ
D. Mĩ triển khai kế hoạch Mácsan, viện trợ kinh tế cho Tây Âu
A. cục diện “Chiến tranh lạnh”
B. xu thế toàn cầu hóa
C. sự hình thành các liên minh kinh tế
D. sự ra đời các khối quân sự đối lập
A. thể hiện cuộc chạy đua vũ trang giữa Mĩ và Liên Xô lên đến đỉnh điểm
B. đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe
C. đặt thế giới đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới
D. chứng tỏ mâu thuẫn Đông - Tây, Xô - Mĩ đã lên đến đỉnh điểm
A. chứng tỏ Mĩ đoàn kết với các nước phương Tây để chống lại các nước XHCN
B. tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu Âu
C. chứng tỏ tình trang đối đầu giữa phe TBCN và XHCN ngày càng phát triển
D. mở ra chiều hướng và điều kiện giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp
A. Nhân dân các nước thuộc địa phản đối
B. Nhân dân hai nước phản đối
C. Liên hợp quốc yêu cầu chấm dứt
D. Cuộc chạy đua vũ trang làm Xô - Mĩ quá tốn kém và suy giảm về nhiều mặt
A. họ vừa mới trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới trong vòng chưa đầy nửa thế kỷ
B. họ muốn tạo ra môi trường, điều kiện thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác
C. hòa bình là điều kiện thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác
D. hòa bình thế giới là kết quả của một quá trình đấu tranh
A. Mĩ và Liên Xô đã được thỏa thuận về cắt giảm vũ khí chiến lược
B. Tổ chức Hiệp ưóc Vacsava bị giải thể
C. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đòng Âu tan rã
D. Liên bang Xô viết tan rã, trật tự hai cực Ianta sụp đổ
A. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành
B. Xu thế toàn cầu hóa
C. Các quốc gia tập trung vào phát triển kinh tế
D. Mĩ có lợi thế tạm thòi nên ra sức thiết lập trật tự thế giới “một cực”
A. do tình trạng bùng nổ của dân số thế giới
B. do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất
C. yêu cầu sản xuất các loại vũ khí mới, hiện đại
D. do sự vơi cạn của các nguồn tài nguyên thiên nhiên
A. Cách mạng khoa học công nghệ
B. Cách mạng xanh trong nông nghiệp
C. Cách mạng chất xám
D. Cách mạng công nghiệp
A. cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi
B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
C. công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ
D. tạo ra các công cụ sản xuất mới
A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
B. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia
C. Sự hình thành ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới
D. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...