50 câu hỏi trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với sự phát triển của đất nước-GDCD lớp 12

  • Tổng hợp các đề thi, bài thi trắc nghiệm GDCD lớp 12 giúp các bạn học sinh củng cố ôn luyện kiến thức phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPTQG
  • 50 câu hỏi trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với sự phát triển của đất nước-GDCD lớp 12

Câu 1: Các hoạt động kinh doanh, hoạt động nào là quan trọng nhất ?
A. Hoạt động sản xuất. B. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
C. Hoạt động dịch vụ. D. Hoạt động trao đổi.
Câu 2: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là ?
A. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.
B. Mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành họat động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.
C. Mọi công dân có thể kinh doanh bất kì ngành, nghề nào theo sở thích của mình.
D. Chỉ được kinh doanh những mặt hàng dịch vụ.
Câu 3: Nhà nước ta đã làm gì để thực hiện xóa đói, giảm nghèo ?
A. Mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo.
B. Chăm sóc sức khỏe cho người dân.
C. Phòng, chống các tệ nạn xã hội.
D. Tạo ra nhiều việc làm mới.
Câu 4: Trong các nghĩa vụ của người kinh doanh thì nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ?
A. Bảo vệ môi trường.
B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
D. Kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
Câu 5: Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước:
A. Tỉ giá ngoại tệ. B. Thuế.
C. Lãi suất ngân hàng. D. Tín dụng.

Nội dung đề thi:

A. Hoạt động sản xuất.
B. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
C. Hoạt động dịch vụ.
D. Hoạt động trao đổi.
A. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.
B. Mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành họat động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.
C. Mọi công dân có thể kinh doanh bất kì ngành, nghề nào theo sở thích của mình.
D. Chỉ được kinh doanh những mặt hàng dịch vụ.
A. Mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo.
B. Chăm sóc sức khỏe cho người dân.
C. Phòng, chống các tệ nạn xã hội.
D. Tạo ra nhiều việc làm mới.
A. Bảo vệ môi trường.
B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
D. Kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
A. Điều kiện.
B. Cơ sở.
C. Tiền đề.
D. Động lực
A. Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
B. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
C. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư.
D. Bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác
A. Giải quyết việc làm.
B. Xóa đói giảm nghèo.
C. Kiềm chế sự gia tăng dân số.
D. phá hoại các di tích lịch sử.
A. Tạo ra nhiều việc làm mới.
B. Ổn định cuộc sống.
C. Xóa đói, giảm nghèo.
D.Tăng thu nhập.
A. Giữ nguyên hiện trạng TNMT đang diễn ra nghiêm trọng
B. Không khai thác và sử dụng tài nguyên; chỉ làm cho môi trường tốt hơn
C. Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường
D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, cải thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng hủy hoại TNMT đang diễn ra nghiêm trọng
A.Gắn lợi ích và quyền khai thác đi đôi với bảo vệ
B. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường
C. Khai thác đi đôi với bảo vệ, tái tạo và có biện pháp bảo vệ môi trường
D. Xử lí kịp thời tái tạo và có biện pháp bảo vệ môi trường
A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại TNMT đang diễn ra nghiêm trọng
B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt
C. Hạn chế việc tái tạo gây ảnh hưởng và có biện pháp bảo vệ môi trường
D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.
A. Dầu mỏ, than đá, khí đốt
B.Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên sinh vật
C. Năng lượng mặt trời
D.Cây rừng và thú rừng
A. Bảo vệ các loài sinh vật, sử dụng hợp lí tài nguyên
B. Bảo vệ các loại sinh vật và môi trường sống của chúng.
C. Bảo vệ môi trường sống của sinh vật
D. Bảo vệ rừng đầu nguồn
A.Cung cấp động vật quý hiếm
B.Thải khí CO2 giúp cây trồng khác quang hợp.
C.Điều hòa khí hậu, chống sói mòn, ngăn chặn lũ lụt
D.Là nơi trú ẩn của nhiều loại động vật
A. Luật Lao động.
B. Luật Phòng, chống ma túy.
C. Luật Thuế thu nhập cá nhân.
D. Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.
A. Luật Giáo dục
B. Luật Di sản văn hóa
C. Luật Đầu tư.
D. Pháp lệnh Dân số.
A. Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
B. Luật xuất bản.
C. Luật Phòng, chống tệ nạn xã hội.
D. Luật Doanh nghiệp
A. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.
B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
C. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.
D. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
A. Môi trường.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa
D. Quốc phòng, an ninh.
A. Xóa đói, giảm nghèo.
B. Giải quyết việc làm.
C. Phòng, chống tệ nạn xã hội.
D. Kiềm chế sự gia tăng dân số.
A. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ
B. Vấn đề dân số trẻ
C. Chống ô nhiễm môi trường
D. Đô thị hóa và việc làm
A. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế
B. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng
C. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường
D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững.
A. Gắn lợi ích và quyền
B. Tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế và trả tiền thuê
C. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ
D. Xử lí kịp thời
A. Khai thác tối đa
B. Khai thác đi đôi với bảo vệ
C. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, kết hợp với bảo vệ, tái tạo và phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ.
D. Khai thác theo nhu cầu, nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ
A. Có thể đưa trực tiếp qua môi trường
B. Có thể tự do chuyên chở chất thải từ nơi này đến nơi khác
C. Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghiệp thích hợp.
D. Chôn vào đất
A. Hạn chế xói mòn, lũ lụt, cải tạo khí hậu
B. Cho ta nhiều gỗ
C. Phủ xanh vùng đất trống
D. Bảo vệ các loại động vật
A. Đảng và Nhà nước
B. Các doanh nghiệp.
C. Các tổ chức đoàn thể.
D. Mọi công dân
A. Ở những nơi nhiều ao, hồ, sông, suối thì không cần tiết kiệm nước
B. Cải tạo hồ nước ngọt thành hồ nước lợ nuôi tôm có giá trị kinh tế nhưng có hại cho môi trường.
C. Lấp vùng đầm lầy rộng lớn để xây dựng khu dân cư mới là làm cho môi trường sạch, đẹp.
D.Dùng nhiều phân hóa học se tốt cho đất.
A. Công dân nam từ 17 tuổi trở lên.
B. Công dân nam từ 18 tuổi trở lên.
C. Công dân từ 20 tuổi trở lên.
D. Mọi công dân Việt Nam.
A. Đốt và xả khí lên cao
B. Chôn sâu
C. Đổ tập trung vào bãi rác
D. Phân loại rác và tái chế
A. Đất, nước, dầu mỏ
B. Đất, nước, sinh vật, rừng.
C. Đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật, rừng
D. Đất, nước, than đá, sinh vật, rừng
A.Trồng cây gây rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã
B. Cấm Săn bắt thú hoang dã và động vật quý hiếm
C. Xây dựng khu bảo tồn, các vườn quốc gia
D. Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn.
A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.
B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.
C. Kinh tế việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội.
D. Kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh.
A. Nhiều công cụ, phương tiện, biện pháp khác nhau.
B. Pháp luật là duy nhất.
C. Chủ trương, chính sách là chủ yếu.
D. Chủ trương, chính sách là duy nhất.
A. Kích thích, thu hút đầu tư vào những ngành nghề mà Nhà nước khuyến khích.
B.Giảm tệ nạn xã hội.
C. Tăng trưởng kinh tế.
D. Tăng thu nhập cho nhà kinh doanh.
A. Luật đầu tư.
B. Luật bảo vệ môi trường.
C. Luật tài nguyên nước
D. Luật cư trú.
A. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
B. Khai thác thật nhiều tài nguyên, khoáng sản.
C. Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên.
D. Buôn bán các động vật quý hiếm.
A. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.
B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi
C. Từ 17 tuổi đến hết 27 tuổi
D. Từ đủ 17 tuổi đến 25 tuổi
A. Phát triển đô thị.
B. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ.
C. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ
D. Phát triển chăn nuôi gia đình.
A.Tài nguyên rừng
B.Tài nguyên đất
C.Tài nguyên khoáng sản
D.Tài nguyên sinh vật
A. Khí đốt và tài nguyên sinh vật
B. Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất
C. Dầu mỏ và tài nguyên nước
D. Bức xạ mặt trời và tài nguyên sinh vật
A.Thành lập đội cảnh sát môi trường
B. Mỗi người dân phải tìm hiểu luật và tự giác thực hiện luật môi trường
C.Xây dựng môi trường “xanh - xạnh - đẹp”
D.Quy hoạch và sử dụng có hiệu quả đất đai.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...