40 câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống - GDCD lớp 12

  • Tổng hợp các đề thi, bài thi trắc nghiệm GDCD lớp 12 giúp các bạn học sinh củng cố ôn luyện kiến thức phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPTQG
  • 40 câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống - GDCD lớp 12

Câu 1: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là:
A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng
B. Bình đẳng về việc hưởng quyền giữa các thành viên trong gia đình
C. Bình đẳng về việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình
D. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình.
Câu 2: Mối quan hệ trong gia đình bao gồm những mối quan hệ cơ bản nào?
A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng bên nội, bên ngoại
B. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống
C. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội
D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
Câu 3: Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình:
A. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.
B. Không phân biệt đối xử giữa các anh chị em.
C. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ.
D. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.
Câu 4: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?
A. Tự do kinh doanh theo khả năng và những ngành ngề mà pháp luật không cấm.
B. Có quyền lựa chọn nghề nghiệp, được tôn trong về nhân phẩm, danh dự.
C. Thực hiện đúng các giao kết hợp đồng lao động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng.
D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Câu 5: Theo quy định của Bộ Luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ……:
A. 14 tuổi                B. 15 tuổi                C. 16 tuổi                D. 18 tuổi

Nội dung đề thi:

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng
B. Bình đẳng về việc hưởng quyền giữa các thành viên trong gia đình
C. Bình đẳng về việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình
D. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình.
A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng bên nội, bên ngoại
B. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống
C. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội
D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
A. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.
B. Không phân biệt đối xử giữa các anh chị em.
C. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ.
D. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.
A. Tự do kinh doanh theo khả năng và những ngành ngề mà pháp luật không cấm.
B. Có quyền lựa chọn nghề nghiệp, được tôn trong về nhân phẩm, danh dự.
C. Thực hiện đúng các giao kết hợp đồng lao động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng.
D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.
A. 14 tuổi                
B. 15 tuổi                
C. 16 tuổi                
D. 18 tuổi
A. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động, trong giao kết hợp đồng lao động .
B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động, giữa người lao động và người sử dụng lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ, trong giao kết hợp đồng lao động.
D. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động, trong giao kết hợp đồng lao động, giữa lao động nam và lao động nữ
A. Nghĩa vụ              
B. Bổn phận            
C. Quyền lợi             
D. Quyền và nghĩa vụ
A.Lao động nữ yếu hơn lao động nam
B. Lao động nữ trong các doanh nghiệp đông hơn lao đông nam
C. Lao động nữ có đặc điểm về cơ thể và thực hiện chức năng làm mẹ.
D. Lao động nữ khéo léo, dẻo dai hơn lao động nam
A. Tiêu thụ sản phẩm                              
B. Tạo ra lợi nhuận
C. Nâng cao chất lượng sản phẩm            
D. Giảm giá thành sản phẩm
A. Hiến Pháp
B. Luật Doanh nghiệp
C. Hiếp pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
D. Hiến pháp và Luật Doanh nghiệp.
A. Bốn nội dung
B. Năm nội dung
C. Sáu nội dung
D. Bảy nội dung
A. Bảo vệ quyền lợi của người lao động
B. Đóng thuế thu nhập cá nhân
C. Đóng thuế nhà đất và thuế thu nhập cá nhân.
D. Đóng thuế và những quy định khác của pháp luật đối với người kinh doanh.
A. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn.
B. Những tài sản có trong gia đình họ hàng hai bên nội, ngoại.
C. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng có trước khi kết hôn song không nhập vào tài sản chung của gia đình.
D. Những tài sản được thừa kế của cha mẹ sau khi kết hôn không nhập vào tài sản chung.
A. Chỉ có người vợ mới có nghĩa vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc và giáo dục con cái.
B. Chỉ có người chồng có quyền lựa chọn nơi cư trú, quyết định số con và thời gian sinh con.
C. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
D. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.
A. Chỉ có người chồng mới có quyền sở hữu mọi tài sản trong nhà.
B. Người vợ được quyền nắm tài chính trong nhà và sử dụng nguồn tài chính do chồng làm ra
C. Vợ, chồng bình đẳng trong quan hệ sở hữu tài sản.
D. Người chồng được quyền sở hữu tài sản khi là lao động có thu nhập còn người vợ là lao động trong gia đình
A. Xây dựng gia đình hạnh phúc
B. Củng cố tình yêu lứa đôi
C. Tổ chức đời sống vật chất của gia đình
D. Thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước
A. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động trong tất cả các ngành nghề.
B. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi lao động nam có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.
C. Lao động nữ được hưởng chế độ khám thai, nghỉ hậu sản, hết thời gian nghỉ hậu sản , khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc, không bị sa thải nếu đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.
D. Trong quá trình lao động, lao động nữ được đi muộn hơn và về sớm hơn để lo công việc gia đình.
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng
B. Không trái với pháp luật và thỏa ước lao động tập thể
C. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động
D. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình sau khi giao kết hợp đồng lao động
A. Người lao động và đại diện người lao động.
B. Người lao động và người sử dụng lao động.
C. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
D. Đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động.
A. Nhà nước ban hành chủ trương chính sách tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
B. Người lao động nếu đủ tuổi thì có thể làm bất cứ việc gì để tạo ra thu nhập
C. Những người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được nhà nước và người sử dụng lao động ưu đãi.
D. Những người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cũng được hưởng những điều kiện như người lao động bình thường.
A. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.
B. Công dân có thể kinh doanh bất kỳ ngành, nghề, lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
C.Công dân có quyền quyết định quy mô và hình thức kinh doanh.
D. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh theo khả năng và sở thích của mình.
A. Tạo ra môi trường kinh doanh tự do.
B. Tạo ra môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng trên cơ sở của pháp luật.
C. Nhà nước cần hỗ trợ vốn đối với các doanh nghiệp.
D. Chú trọng hợp tác với nước ngoài.
A. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.
B. Công dân có thể kinh doanh bất kỳ ngành, nghề nào theo sở thích của mình.
C. Công dân có quyền quyết định quy mô và hình thức kinh doanh.
D. Công dân phải nộp thuế theo quy định của nhà nước
A. Tự do lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh.
B. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sản xuất.
C. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh.
D. Xúc tiến các hoạt động thương mại.
A. Duy trì                 
B. Chấm dứt                
C. Tạm hoãn              
D. Tạm dừng
A. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
B. Bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng
C. Bình đẳng giữa các tôn giáo
D. Bình đẳng về quyền tự do cơ bản
A. Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình
B. Bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản
C. Bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân
D. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
A. Kết hôn                                       
B. Nghỉ việc không lí do
C. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi          
D. Có thai
A. Quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động
B. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ
D. Quyền bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động
A. Tự do mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh
B. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh
C. Tự chủ đăng ký kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
D. Tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
A. Để điều tiết có hiệu quả nền kinh tế và định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế
B. Thể hiện vai trò to lớn của nhà nước
C. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhiều thành phần ở nước ta
D. Để định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế nhiều thành phần.
A. Im lặng chịu đựng
B. Tìm cách tự tử như nhiều trường hợp đã xảy ra
C. Nhờ sự can thiệp, giúp đỡ của họ hàng, các đoàn thể, chính quyền địa phương.
D. Lên mạng xã hội tố cáo
A. Là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.
B. Là hành vi vô ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với thành viên khác trong gia đình
C. Là hành vi của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần với thành viên khác trong gia đình.
D. Là hành vi của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần với thành viên khác trong gia đình và ngoài xã hội.
A. Cha dượng, mẹ kế không có quyền dạy dỗ con riêng của chồng, vợ
B. Cha dượng, mẹ kế cũng có quyền và nghĩa vụ như cha mẹ ruột
C. Cha dượng, mẹ kế chỉ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con riêng của chồng, vợ
D. Cha dượng, mẹ kế không có quyền và nghĩa vụ đối với con riêng của chồng, vợ
A. Căn cứ vào hợp đồng lao động
B. Căn cứ vào hợp đồng lao động và Bộ Luật lao động năm 2012
C.Căn cứ vào những quy định của công ty X
D.Căn cứ vào quyền lợi của người lao động trong hợp đồng lao động
A. Đại đoàn kết dân tộc              
B. Bình đẳng giới
C. Tiền lương                            
D. An sinh xã hội

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...