30 câu hỏi trắc nghiệm lần 1 Bài 6: Công dân với các quyền tư do cơ bản - GDCD lớp 12

  • Tổng hợp các đề thi, bài thi trắc nghiệm GDCD lớp 12 giúp các bạn học sinh củng cố ôn luyện kiến thức phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPTQG
  • 30 câu hỏi trắc nghiệm lần 1 Bài 6: Công dân với các quyền tư do cơ bản - GDCD lớp 12

Câu 1: Không ai được tự ý bắt và giam, giữ người là nói đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
B. Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống.
C. Quyền tự do cá nhân.
D. Quyền được đảm bảo an toàn tính mạng.
Câu 2: Cơ quan có thẩm quyền có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong trường hợp cần thiết.
B. Bắt người khi có căn cứ cho rằng người đó phạm tội.
C. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
D. Bảo đảm quyền tự do đi lại của công dân.
Câu 3: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự.
B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Quyền được đảm bảo an toàn về thân thể.
D. Quyền được bảo đảm thư tín, điện thoại điện tín.
Câu 4: Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
B. Quyền được bảo đảm an toàn thanh danh của người khác.
C. Quyền nhân thân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về uy tín.
Câu 5: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của:
A. Thủ trưởng cơ quan. B. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
C. Cơ quan công an xã, phường. D. Cơ quan quân đội.

Nội dung đề thi:

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
B. Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống.
C. Quyền tự do cá nhân.
D. Quyền được đảm bảo an toàn tính mạng.
A. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong trường hợp cần thiết.
B. Bắt người khi có căn cứ cho rằng người đó phạm tội.
C. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
D. Bảo đảm quyền tự do đi lại của công dân.
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự.
B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Quyền được đảm bảo an toàn về thân thể.
D. Quyền được bảo đảm thư tín, điện thoại điện tín.
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
B. Quyền được bảo đảm an toàn thanh danh của người khác
C. Quyền nhân thân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về uy tín.
A. Thủ trưởng cơ quan.
B. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
C. Cơ quan công an xã, phường.
D. Cơ quan quân đội.
A. Do pháp luật quy định
B. Có nghi ngờ tội phạm.
C. Cần tìm đồ vật quý.
D. Do một người chỉ dẫn.
A. Vừa vi phạm pháp luật.
B. Vừa trái với chính trị.
C. Vừa vi phạm chính sách.
D. Vừa trái với thực tiễn.
A.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
C.Quyền được đảm bảo an toàn sức khỏe.
D.Quyền được đảm bảo an toàn tính mạng.
A.Quyền nhân thân.
B.Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
C.Quyền được đảm bảo an toàn về uy tín, thanh danh.
D.Quyền được bảo vệ uy tín.
A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Quyền được đảm bảo an toàn nơi cư trú.
C. Quyền bí mật đời tư
D. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín.
A.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C.Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống.
D.Quyền được bảo vệ sức khỏe.
A.Quyền được đảm bảo uy tín cá nhân.
B.Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C.Quyền được tôn trọng.
D.Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống.
A. Quyền được đảm bảo an toàn cuộc sống.
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng
D. Quyền được tự do.
A. Được pháp luật cho phép.
B. Nghi ngờ nơi ẩn náu của tội phạm.
C. Cần kiểm tra tài sản bị mất.
D. Cần điều tra tội phạm.
A.Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
B.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
C.Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân.
D.Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
A. tự do ngôn luận.
B. bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
C. bất khả xâm phạm về thân thể.
D. bất khả xâm phạm về chỗ ở.
A. Công dân với pháp luật.
B. Nhà nước với pháp luật.
C. Nhà nước với công dân.
D. Công dân với Nhà nước và pháp luật.
A. Bảo đảm an toàn về thân thể cho công dân.
B. Ngăn chặn mọi hành vi bắt giữ người tùy tiện.
C. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
D. Bảo đảm quyền tự do đi lại của công dân
A. Quyền bí mật đời tư.
B. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Quyền được bảo đảm an toàn Facebook.
A. Quyền được bảo vệ uy tín.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
C. Quyền được đảm bảo về thanh danh.
D. Quyền được giữ gìn hình ảnh cá nhân.
A.Quyền được bảo đảm bí mật cá nhân.
B.Quyền được giữ gìn tin tức, hình ảnh của cá nhân.
C.Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
D. Quyền được bảo đảm an toàn đời sống tinh thần của cá nhân.
A.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B.Quyền được đảm bảo an toàn cá nhân.
C.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D.Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
A.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp
B.Những người có thẩm quyền thuộc Viện kiểm sát, tòa án.
C.Cán bộ, công chức đang thi hành công vụ.
D.Cán bộ các cơ quan công an.
A.Quyền bất khả xâm phạm về danh dự.
B.Quyền bất khả xâm phạm về đời tư.
C.Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D.Quyền được pháp luật bảo vệ về uy tín cá nhân.
A.Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
B.Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C.Bảo vệ quyền tự do cư trú của công dân.
D.Bảo vệ quyền có nhà ở của công dân.
A. Công an mới có quyền bắt.
B. Ai cũng có quyền bắt.
C. Cơ quan điều tra mới có quyền bắt.
D. Người đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền bắt.
A.Cán bộ, chiến sỹ công an.
B.Những người làm nhiệm vụ điều tra
C.Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
D.Những người bị mất tài sản cần phải kiểm tra, xác minh.
A. Hành vi của L xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?
B.Quyền được giữ gìn danh dự của cá nhân.
C.Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
D.Quyền bất khả xâm phạm về danh dự của công dân.
E.Quyền được đảm bảo an toàn cuộc sống.
A.Người đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
B.Người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
C.Người có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội.
D.Người bị nghi ngờ phạm tội.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...