Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng  

bao gồm các bài giảng:

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của Crom
Bài 35: Đồng và hợp chất của Đồng
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

HCl.

B.

H2SO4 loãng.

C.

Hai axit có số mol bằng nhau.

D.

Không xác định được vì không cho lượng Fe.

A.

Hỗn hợp kim loại và axit vừa hết.

B.

Hỗn hợp kim loại còn dư axit hết.

C.

Hỗn hợp kim loại hết, axit còn dư.

D.

Hỗn hợp kim loại và axit còn dư.

A.

80 gam CuSO4.5H2O và 480 gam dung dịch CuSO4 8%.

B.

60 gam CuSO4.5H2O và 500 gam dung dịch CuSO4 8%.

C.

100 gam CuSO4.5H2O và 460 gam dung dịch CuSO4 8%.

D.

120 gam CuSO4.5H2O và 440 gam dung dịch CuSO4 8%.

A.

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2↑.

B.

FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S↑.

C.

2FeCl3 + Fe  3FeCl2.

D.

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu↓.

A.

Có kết tủa sau đó kết tủa tan tạo dung dịch có màu vàng.

B.

Có kết tủa màu vàng.

C.

Không có kết tủa dung dịch xuất hiện màu vàng.

D.

Có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...
Có thể bạn quan tâm

 • Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  LR4J92 40 Phút 20 câu
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  MCV2P6 20 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 2 - cungthi.vn

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  CGPMLQ 30 Phút 30 câu
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 10

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  32SD10 20 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 6

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  EVW3B6 20 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  MSLE33 60 Phút 40 câu
 • Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 Chuong 7: Tốc độ phản ứng – Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng - đề ôn luyện số 1 - cungthi.vn

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  DGP7M3 25 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 Chương 7: Cân bằng hóa học – Hằng số cân bằng – Nguyên lí chuyển dịch cân bằng - đề ôn luyện số 2 - cungthi.vn

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  DBTF9G 34 Phút 34 câu