Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng  

bao gồm các bài giảng:

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của Crom
Bài 35: Đồng và hợp chất của Đồng
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

FeO + CO  Fe + CO2.

B.

SiO2 + CaO  CaSiO3.

C.

FeO + Mn  Fe + MnO.

D.

S + O2  SO2.

A.

Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

B.

Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. 

C.

Dung dịch chuyển từ màu vàng sang không màu.

D.

Dung dịch chuyển từ không vàng sang màu da cam.

A.

Thiếc không tan trong dung dịch kiềm đặc.

B.

Thiếc là kim loại có tính khử mạnh.

C.

Trong tự nhiên, thiếc được bảo vệ bằng lớp màng oxit nên tương đối bền về mặt hoá học.

D.

Thiếc không được dùng để chế tạo hợp kim.

A.

Xuất hiện kết tủa màu trắng bền.

B.

Đầu tiên xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan dần và dung dịch trở lại trong suốt.

C.

Xuất hiện kết tủa màu xanh.

D.

Có khí mùi xốc bay ra.

A.

Gang là hợp kim của sắt với cacbon trong đó cacbon chiếm 5 - 10%.

B.

Thép là hợp kim của sắt với cacbon trong đó cacbon chiếm  2 - 5%.

C.

Nguyên tắc sản xuất gang là khử quặng sắt bằng các chất khử như CO, H2, Al.

D.

Nguyên tắc sản xuất thép là oxi hoá các tạp chất (C, Si, Mn, S, P,...) thành oxit, nhằm giảm hàm lượng của chúng.

A.

CuCO3.Cu(OH)2  CuO Cu.

B.

CuCO3.Cu(OH)2   dd CuCl2  Cu.

C.

CuCO3.Cu(OH)2  ddCuCl2 Cu

D.

CuCO3.Cu(OH)2  Cu(OH)2  CuO  Cu.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...