Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng  

bao gồm các bài giảng:

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của Crom
Bài 35: Đồng và hợp chất của Đồng
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Tính oxi hoá trung bình.

B.

Tính khử trung bình.

C.

Lúc thể hiện tính oxi hoá lúc thể hiện tính khử.

D.

Không thể hiện tính oxi hoá - khử.

A.

KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

B.

K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

C.

KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4.

D.

KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3.

A.

Kết tủa trắng.

B.

Kết tủa đỏ nâu.

C.

Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí.

D.

Kết tủa trắng và sủi bọt khí.

A.

Dung dịch AgNO3.

B.

Dung dịch KMnO4/H+.

C.

Dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch AgNOhoặc dung dịch KMnO4/Hhoặc dung dịch NaOH.

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Dây Al bị mủn và đứt trước, sau đó dây Cu cũng mủn và đứt.

C.

Dây Cu bị mủn và đứt trước, sau đó dây Al cũng mủn và đứt.

D.

Cả hai dây Al và Cu đều bị mủn và đứt cùng một lúc.

A.

Gang là hợp kim sắt - cacbon (5 - 10%).

B.

Thép là hợp kim sắt - cacbon (2 - 5%).

C.

Nguyên tắc sản xuất gang là khử sắt trong oxit bằng CO, H2 hay Al ở nhiệt độ cao.

D.

Nguyên tắc sản xuất thép là oxi hoá các tạp chất trong gang (C, Si, Mn, S, P...) thành oxit, nhằm giảm hàm lượng của chúng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...