Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng  

bao gồm các bài giảng:

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của Crom
Bài 35: Đồng và hợp chất của Đồng
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

FeO + HCl.

B.

Fe(OH)2 + H2SO4 loãng.

C.

FeCO3 + NaNO3 + HCl.

D.

Fe + Fe2(SO4)3.

A.

Dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối.

B.

Điện phân dung dịch muối.

C.

Điện phân muối nóng chảy, hoặc phân hủy nhiệt, khai thác dạng kim loại tự do.

D.

Khử bằng các chất khử hóa học hoặc khử các quặng sunfua bằng cacbon ở nhiệt độ cao.

A.

Dung dịch HCl.

B.

Dung dịch NH3.

C.

Dung dịch (NaNO3 + NH3).

D.

Dung dịch (KNO3 + HCl).

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...