Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng  

bao gồm các bài giảng:

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của Crom
Bài 35: Đồng và hợp chất của Đồng
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Khối lượng của điện cực Zn tăng.

B.

Khối lượng của điện cực Ag giảm.

C.

Nồng độ của ion Zn2+ trong dung dịch tăng.

D.

Nồng độ của ion Ag+ trong dung dịch tăng.

A.

1s22s22p63s23p63d64s2.

B.

1s22s22p63s23p63d44s2.

C.

[Ar]3d6.

D.

[Ar]3d5.

A.

Crom(VI) oxit là oxit bazơ.

B.

Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

C.

Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hóa thành ion Cr2+.

D.

Crom(III) oxit và crom(II) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...