Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

bao gồm các bài giảng:

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

H2O và dung dịch NaOH.

B.

Giấy quỳ tím tẩm ướt và H2SO4 đặc.

C.

Dung dịch NaOH và dung dịch phenolphtalein.

D.

H2O và dung dịch HCl.

A.

Sủi bọt khí.

B.

Vẩn đục.

C.

Sủi bọt khí và vẩn đục.

D.

Vẩn đục sau đó trong suốt trở lại.

A.

Có kết tủa trắng bền.

B.

Có kết tủa vàng nhạt.

C.

Có kết tủa trắng tăng dần đến cực đại rồi tan dần đến hết.

D.

Có kết tủa trắng và có sủi bọt khí.

A.

Bột Mg tắt ngay.

B.

Bột Mg tắt dần.

C.

Bột Mg tiếp tục cháy bình thường.

D.

Bột Mg cháy sáng mãnh liệt.

A.

Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

B.

Số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất.

C.

Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất.

D.

Bán kính nguyên tử.

A.

Dung dịch Ca(OH)2; dung dịch Na2CO3 và Na3(PO4)2.

B.

Dung dịch HCl và dung dịch Ca(OH)2.

C.

Dung dịch Na2CO3; đun nóng và dung dịch Ca(OH)2.

D.

Đun nóng; dung dịch Na2CO3.

A.

Điện phân dung dịch CaCl2 có vách ngăn giữa hai điện cực.

B.

Điện phân dung dịch CaCl2 không có vách ngăn giữa hai điện cực. 

C.

Điện phân CaCl2 nóng chảy.

D.

Cho Na tác dụng với CaCl2 nóng chảy.

A.

Điều chế nước gia-ven trong công nghiệp.

B.

Chế tạo vôi vữa xây nhà.

C.

Khử chua đất trồng trọt.

D.

Chế tạo clorua vôi là chất tẩy trắng và sát trùng.

A.

Dùng để chế tạo hợp kim có tính cứng, nhẹ, bền. Những hợp kim này dùng để chế tạo máy bay, tên lửa, ôtô.

B.

Dùng để tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ.

C.

Dùng để chế tạo chất chiếu sáng ban đêm.

D.

Dùng làm chất khử để tách S, O2 ra khỏi thép.

A.

Dung dịch FeCl2 dư.

B.

Dung dịch FeCl3 dư.

C.

Dung dịch AlCl3 dư.

D.

Dung dịch H2SO4 đặc, nguội dư.

A.

Điện phân hỗn hợp nóng chảy của Al2O3 và criolit.

B.

Điện phân nóng chảy AlCl3.

C.

Dùng chất khử mạnh như H2, CO... để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.

D.

Dùng kim loại mạnh để khử Al ra khỏi muối.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...