Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

bao gồm các bài giảng:

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

HCl, BaCO3, KOH.

B.

HNO3, CaC2, NaOH.

C.

HNO3, Na2CO3, Ba(OH)2.

D.

HCl, Cu(NO3)2, Mg(OH)2.

A.

Dùng H2O, lọc, dùng Na2CO3.

B.

Dùng H2SO4 đặc, nguội, dùng H2O. 

C.

Dùng H2O, lọc, dùng phenolphtalein.

D.

Dùng H2O, lọc, dùng quỳ tím.

A.

Tính khử mạnh.

B.

Tính oxi hóa mạnh.

C.

Tính khử yếu.

D.

Tính oxi hóa yếu.

A.

CaCl2 CaCO3 CaO Ca.

B.

CaCl2  Ca + Cl2.

C.

CaCl2  Ca + Cl2.

D.

CaCl2  Ca + MgCl2.

A.

Kim loại lưỡng tính.

B.

Có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Mg. 

C.

Có phản ứng với cả axit lẫn bazơ.

D.

Ở trạng thái cơ bản có 1 electron độc thân.

A.

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

2Al(OH)3  Al2O3+ 3H2O

B.

Al(OH)3 + NaOH  NaAlO3 + H2O

2Al(OH)3  Al2O3+ 3H2O

C.

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

2Al(OH)+ 3H2SO Al2(SO4)3 + 6H2O

D.

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH  NaAlO3 + H2O

A.

Từ tím sang xanh.

B.

Từ tím sang đỏ.

C.

Từ xanh sang tím rồi đỏ.

D.

Từ đỏ sang tím rồi xanh.

A.

Nhôm không tác dụng được với nước ở mọi nhiệt độ.

B.

Trên bề mặt thanh nhôm được phủ kín một lớp màng oxit (Al2O3) rất mỏng, mịn và bền ngăn không cho nước thấm qua.

C.

Thực tế nhôm được bảo vệ bằng một lớp kim loại mỏng (Sn, Zn) trên bề mặt không cho nhôm tiếp xúc với nước.

D.

Nhôm bị thụ động hóa trong nước sinh hoạt.

A.

Nung đá vôi, sau đó cho sản phẩm rắn tác dụng với nước.

B.

Cho canxi oxit tác dụng với nước. 

C.

Cho canxi tác dụng với nước.

D.

Điện phân dung dịch CaCl2 không có màng ngăn.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...