Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

bao gồm các bài giảng:

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

5,68 gam Na2SO4 và 5,96 gam KCl.

B.

3,48 gam K2SO4 và 2,755 gam NaCl.

C.

8,70 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl.

D.

3,48 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl.

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Lá nhôm tan dần và dung dịch có sủi bọt khí không màu, không mùi, thoát ra.

C.

Lá nhôm tan dần, dung dịch có sủi bọt khí mùi sốc thoát ra.

D.

Lá nhôm tan, tạo ra dung dịch có màu vàng nhạt.

A.

Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp, giúp tiết kiệm năng lượng.

B.

Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy.

C.

Tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi bị oxi hóa.

D.

Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.

A.

Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.

B.

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.

C.

Ở nhiệt độ thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.

D.

Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.

A.

Al2O3

B.

Al(OH)3

C.

Al2(SO4)3

D.

NaHCO3

A.

Na2CO3  Na2SO4  Na.

B.

Na2CO3  Na2O  Na.

C.

Na2CO3  NaCl  Na.

D.

Na2CO3  NaCl  NaOH  Na.

A.

0,024, tính cứng tạm thời.

B.

0,038, tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

C.

0,038, chỉ có tính cứng tạm thời. 

D.

0,024, tính cứng vĩnh cửu.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...