Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

bao gồm các bài giảng:

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

H2SO4 loãng.

B.

H2SO4 đặc nguội.

C.

Dung dịch NaOH, khí CO2.

D.

Dung dịch NH3.

A.

Kim loại kiềm là chất khử mạnh nhất trong số các kim loại ở mỗi chu kì trong bảng tuần hoàn.

B.

Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.

C.

Năng lượng ion hóa của các kim loại kiềm tương đối cao.

D.

Nhóm kim loại kiềm bao gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

A.

Dùng trang trí nội thất.

B.

Dùng sản xuất hợp kim nhẹ, bền.

C.

Dùng làm dây cáp dẫn điện.

D.

Làm bình chuyên chở dung dịch H2SO4 đậm đặc và HNO3.

A.

Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaOH.

B.

Sục khí CO2 vào dung dịch (NaCl bão hòa + NH3 20%), tách NaHCO3 ít tan, sau đó nung ở nhiệt độ cao.

C.

Cho dung dịch (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch NaCl. 

D.

Cho CO2 tác dụng với Na2O.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...