Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18: Tính chất của kim loại và Dãy điện hóa của kim loại
Bài 19 Hợp kim
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
Bài 21 Điều chế kim loại
Bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại
Bài 23 Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Bài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Miếng hợp kim Zn - Cu để trong không khí ẩm bị phá hủy do ăn mòn hóa học.

B.

Trong hai cặp oxi hóa - khử sau : Fe3+/Fe2+ và Cu2+/Cu thì Cu sẽ khử được Fe3+.

C.

Để điều chế Mg, người ta điện phân MgCl2 nóng chảy.

D.

Để điều chế Na, người ta điện phân dung dịch NaCl bão hòa có vách ngăn.

A.

Phản ứng thế.

B.

Phản ứng oxi hoá - khử.

C.

Phản ứng phân huỷ.

D.

Phản ứng hoá hợp.

A.

Không đổi, sau đó giảm.

B.

Giảm dần, sau đó không thay đổi.

C.

Tăng dần, sau đó giảm dần.

D.

Không đổi, sau đó tăng dần.

A.

Nhôm nhẹ hơn sắt.

B.

Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt.

C.

Nhôm có tính khử mạnh hơn sắt.

D.

Nhôm có lớp oxit bảo vệ cách li nhôm tiếp xúc với môi trường ngoài.

A.

Thí nghiệm 1 X chưa tan hết, thí nghiệm 2 X tan hết.

B.

Thí nghiệm 1 X tan hết, thí nghiệm 2 chưa X tan hết.

C.

Cả thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 X tan hết.

D.

Cả thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 X đều chưa tan hết.

A.

Fe bị đẩy ra khỏi muối.

B.

Có khí thoát ra vì K tan trong nước.

C.

Có khí thoát ra đồng thời có kết tủa nâu đỏ.

D.

Có khí thoát ra, có kết tủa nâu đỏ, sau đó kết tủa tan trong dung dịch bazơ loãng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...