Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18: Tính chất của kim loại và Dãy điện hóa của kim loại
Bài 19 Hợp kim
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
Bài 21 Điều chế kim loại
Bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại
Bài 23 Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Bài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử.

B.

Oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.

C.

Khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.

D.

Cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá.

A.

Điện phân muối clorua khan nóng chảy tương ứng.

B.

Dùng CO hoặc H2 dư để khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao.

C.

Điện phân dung dịch muối clorua bão hòa tương ứng có vách ngăn.

D.

Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng.

A.

Chỉ có dây nhôm bị ăn mòn.

B.

Chỉ có dây đồng bị ăn mòn.

C.

Cả hai dây đồng thời bị ăn mòn.

D.

Không có hiện tượng gì xảy ra.

A.

Cho kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng.

B.

Thép cacbon để trong không khí ẩm.

C.

Cho kim loại Cu vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl.

D.

Đốt dây Fe trong khí oxi.

A.

Oxi hoá ion .

B.

Khử ion .

C.

Khử phân tử H2O.

D.

Oxi hoá phân tử H2O.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...