Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 10

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18: Tính chất của kim loại và Dãy điện hóa của kim loại
Bài 19 Hợp kim
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
Bài 21 Điều chế kim loại
Bài 22: Luyện tập Tính chất của kim loại
Bài 23 Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Bài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Cu  Cu2+ + 2e.

B.

Cu2+ + 2e  Cu.

C.

Zn2+ + 2e  Zn.

D.

Zn  Zn2+ + 2e.

A.

Bị ăn mòn hóa học.

B.

Bị ăn mòn điện hóa.

C.

Không bị ăn mòn.

D.

Ăn mòn điện hóa hoặc ăn mòn hóa học tùy theo lượng Cu - Fe có trong chìa khóa.

A.

Nước, dung dịch H2SO4

B.

Nước, dung dịch HNO3

C.

Nước, dung dịch NaOH

D.

Nước, dung dịch HCl

A.

K, Na, Mg, Ag.

B.

Li, Ca, Ba, Cu.

C.

Fe, Pb, Zn, Hg.

D.

K, Na, Ca, Ba.

A.

Nguyên tử khối kim loại.

B.

Cấu trúc mạng tinh thể kim loại.

C.

Tính khử của kim loại.

D.

Các electron tự do trong kim loại gây ra.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...