Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Trong Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

sẽ bao gồm các bài giảng:

Bài 9: Amin
Bài 10: Amino axit
Bài 11: Peptit và Protein
Bài 12 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein

các bạn cần nắm vững kiến thức cũng như nắm được cách giải các dạng bài tập.

Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein - hóa 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

là bài tập tổng hợp lại Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein hóa học 12 được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein hóa học 12 để ôn lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi trắc nghiệm, đề thử trắc nghiệm theo các môn học, đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia
      
- Các bài giảng và các phương pháp làm bài tập của từng môn học, các phương pháp ôn luyện, làm đề thi THPT Quốc gia  

  
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2.

B.

Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2.

C.

Dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2.

D.

Dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2.

A.

C6H12 (xiclohexan), C6H5-CH3.

B.

C2H2, C6H5-NO2.

C.

CH4, C6H5-NO2.

D.

C2H2, C6H5-CH3.

A.

Amin tan nhiều trong nước.

B.

Có nguyên tử N trong nhóm chức.

C.

Nguyên tử N còn có cặp electron tự do có thể nhận proton.

D.

Phân tử amin có liên kết hiđro với nước.

A.

Dd NaOH, dd HCl, C2H5COOH, C2H5OH.

B.

Dd NaOH, dd brom, dd HCl, CH3OH.

C.

Dd Ca(OH)2, dd thuốc tím, dd H2SO4, C2H5OH.

D.

Dd H2SO4, dd HNO3, CH3OC2H5, dd thuốc tím.

A.

Dung dịch HCl.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch NaCl.

D.

Nước Br2.

A.

Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng thu được muối điazoni.

B.

Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

C.

Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí.

D.

Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

A.

H2N -CH2-CH2-NH2.

B.

.

C.

CH3-NH-C2H5.

D.

(CH3)3N.

A.

Đietyl amin.

B.

Trimetylamin.

C.

Butan-1-amin và butan-2-amin.

D.

Propan-1-amin và propan-2-amin.

A.

Dùng dd AgNO3 trong NH3, dùng dd CuSO4, dùng dd NaOH.

B.

Dùng dd CuSO4, dùng dd H2SO4, dùng dd iot.

C.

Dùng Cu(OH)2, lắc và đun nhẹ, dùng nước brom.

D.

Dùng dd HNO3, dùng dd NaOH, dùng dd H2SO4.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...