Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 1

Trong Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

sẽ bao gồm các bài giảng:

Bài 9: Amin
Bài 10: Amino axit
Bài 11: Peptit và Protein
Bài 12 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein

các bạn cần nắm vững kiến thức cũng như nắm được cách giải các dạng bài tập.

Bài tập trắc nghiệm Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein - hóa 12 có lời giải chi tiết - Đề số 1

là bài tập tổng hợp lại Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein hóa học 12 được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein hóa học 12 để ôn lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi trắc nghiệm, đề thử trắc nghiệm theo các môn học, đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia
      
- Các bài giảng và các phương pháp làm bài tập của từng môn học, các phương pháp ôn luyện, làm đề thi THPT Quốc gia  

  
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Phân tử khối của metylamin nhỏ hơn.

B.

Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử N, nhóm phenyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử N.

C.

Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử N.

D.

Nhóm metyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử N, nhóm phenyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử N.

A.

(CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

B.

C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3.

C.

C6H5CH2OH và (C6H5)2NH.

D.

(CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

A.

CH3CH2CN, CH3CH2CHO.

B.

CH3CH2NH2, CH3CH2COOH.

C.

CH3CH2CN, CH3CH2COONH4.

D.

CH3CH2CN, CH3CH2COOH.

A.

Dung dịch KMnO4.

B.

Dung dịch NaOH và dung dịch KMnO4.

C.

Giấy quỳ tím và dung dịch KMnO4.

D.

Dung dịch HCl và dung dịch KMnO4.

A.

H(NHCH(CH3)CO)nOH; H2NCH(CH3)COOH.

B.

H(NHCH2CH2CO)nOH; H2NCH(CH3)COOH.

C.

H(NHCH(CH3)CO)nOH; H2NCH2CH2COOH.

D.

H(NHCH2CH2CO); H2NCH2CH2COOH.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...