Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Trong Chương 2: Cacbohiđrat môn Hóa 12

sẽ bao gồm các bài giảng:

Bài 5: Glucozơ
Bài 6: Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ
Bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
Bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este và Cacbohiđrat

các bạn cần nắm vững kiến thức cũng như nắm được cách giải các dạng bài tập.

Bài tập trắc nghiệm Chương 2: Cacbohiđrat - hóa 12 - 60 phút - Đề số 1

là bài tập tổng hợp lại Chương 2: Cacbohiđrat hóa học 12 được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Chương 2: Cacbohiđrat hóa học 12 để ôn lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi trắc nghiệm, đề thử trắc nghiệm theo các môn học, đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia
      
- Các bài giảng và các phương pháp làm bài tập của từng môn học, các phương pháp ôn luyện, làm đề thi THPT Quốc gia  

  
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

glucozơ.

B.

saccarozơ.

C.

xenlulozơ.

D.

fructozơ.

A.

Vỏ bánh mì ngọt hơn ruột bánh.

B.

Cơm sau khi nhai kém ngọt hơn trước khi nhai.

C.

Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh.

D.

Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc.

A.

Ở nhiệt độ thường glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

B.

Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (Ni, t°) cho poliancol.

C.

Xenlulozơ luôn có 3 nhóm -OH.

D.

Glucozơ, fructozơ, mantozơ bị oxi hóa bởi Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch khi đun nóng.

A.

tráng gương

B.

hòa tan Cu(OH)2

C.

thủy phân

D.

trùng ngưng

A.

Tan trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2.

B.

Có thể dùng để điều chế ancol etylic.

C.

Dùng để sản xuất tơ nilon-6. 

D.

Tạo thành este với axit axetic.

A.

Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ.

B.

Saccarozơ, mantozơ, amilozơ, amilopectin.

C.

Xenlulozơ, mantozơ, amilozơ, amilopectin.

D.

Mantozơ, amilozơ, amilopectin.

A.

Phản ứng thuỷ phân.

B.

Độ tan trong nước.

C.

Thành phần phân tử.

D.

Cấu trúc mạch phân tử.

A.

Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng. 

B.

Ag2O trong dung dịch NH3.

C.

Na kim loại.

D.

Nước brom.

A.

Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

B.

Khử hoàn toàn tạo n–hexan.

C.

Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag.

D.

Tác dụng với CH3COOH tạo este tetraaxetat.

A.

Đều được lấy từ củ cải đường.

B.

Đều có trong biệt dược ''huyết thanh ngọt''. 

C.

Đều bị oxi hóa bởi phức bạc [Ag(NH3)2]OH.

D.

Đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

A.

Chúng đều có thể tạo thành nhờ phản ứng quang hợp.

B.

Chúng đều là các polime thiên nhiên.

C.

Chúng đều tan trong nước.

D.

Chúng đều tham gia phản ứng tráng bạc.

A.

CH3CHO, CH3CH2OH

B.

CH3CH2OH, CH3CHO

C.

CH3CH2OH, CH2=CH2

D.

CH3CH(OH)COOH, CH3CHO

A.

Glucozơ, fructozơ.

B.

Tinh bột, xenlulozơ.

C.

Tinh bột, glucozơ.

D.

Xenlulozơ, fructozơ.

A.

glucozo, glixerol, ancol etylic

B.

glucozo, glixerol, natri axetat 

C.

glucozo, andehit fomic, natri axetat

D.

glucozo, glixerol, axit axetic 

A.

Tinh bột và xenlulozơ có đều tham gia phản ứng tráng bạc.

B.

Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là Cn(H2O)n.

C.

Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là Cn(H2O)m.

D.

Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều là những polime có trong thiên nhiên.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...