KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I (2015 2016) MÔN TIN HỌC LỚP 5

WORD 31 0.063Mb
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I (2015 2016) MÔN TIN HỌC LỚP 5 là tài liệu môn Lớp 5 trong chương trình Khác được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

TRƯỜNG TIỂU HỌC......................................HỌ VÀ TÊN:…………………………...................LỚP : ………………………………….................. KTĐK CUỐI HỌC KÌ I (2015-2016)MÔN TIN HỌC - LỚP 5 Thời gian: 30 phútNgày kiểm tra: ……………… GV COI KT 1 GV COI KT 2 ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN GV CHẤM BÀI I. PHẦN 1: LÝ THUYẾT (5 điểm) A. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất Câu 1. Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình: A. Đĩa cứng B. Bộ xử lý C. Màn hình D. Chuột Câu 2. Hàng phím có chứa các phím F , J , L là hàng phím nào? A. Hàng phím trên B. Hàng phím cơ sở C. Hàng phím dưới D. Hàng phím số Câu 3. Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm Paint (vẽ)? A. B. C. D. Câu 4. Muốn tạo một thư mục riêng, em thực hiện: A. Nháy nút phải chuột, chọn New Folder Gõ tên Enter B. Nháy nút phải chuột, chọn New Gõ tênEnter C. Nháy nút trái chuột, chọn New Folder Gõ tên Enter D. Nháy nút trái chuột, chọn New Gõ tênEnter Câu 5. Phím cách ( Phím dài nhất ) dùng để ?: A. Gõ chữ hoa B. Gõ các ký tự trên C. Gõ các phím số D. Gõ dấu cách giữa hai từ trong câu Câu 6. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi: A. Gõ nhanh và không chính xác B. Gõ nhanh và chính xác hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức C. Gõ chậm, chính xác D. Không có lợi gì cả Câu 7. …....... dùng để gõ các kí tự trên và các chữ in hoa, phím này do hai ngón út phụ trách A. Phím Shift B. Phím Ctrl C. Phím Backspace D. Phím Delete Câu 8. Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay? A. Hàng phím dưới. B. Hàng phím cơ sở. C. Hàng phím số. D. Hàng phím trên. B. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (…) để được câu hoàn chỉnh Điền các từ: vị trí, gai, cơ sở, gõ phím vào vị trí còn khuyết trong đoạn văn bản sau Hàng phím ............................ bao gồm các phím bắt đầu là A, S, D. Các phím F, J trên hàng phím này là hai phím có ..................... Khi ....................................em cần đặt các ngón tay đúng ........................... trên bàn phím . II. PHẦN 2: THỰC HÀNH (5 điểm) Dùng phần mềm vẽ (Paint), em hãy vẽ phong cảnh ngày Tết quê em, trong đó có sử dụng công cụ viết chữ lên hình vẽ.