De kiem tra hk1 tin 10 4 ma de theo ma tran

WORD 27 0.081Mb
De kiem tra hk1 tin 10 4 ma de theo ma tran là tài liệu môn Tin Học trong chương trình Lớp 10 được cungthi.vn tổng hợp và biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong việc ôn tập
Nội dung tóm tắt

Trường THPT Cửa Lò 2 KIỂM TRA HỌC KÌ I - Môn: Tin học 10 Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: . . . Câu 1. Chọn một đối tệp/ thư mục nghĩa là A. Nháy chuột trái một lần lên tệp/ TM B. Nháy đúp chuột lên tệp/ thư mục C. Nháy chuột phải lên tệp/ thư mục đó D. Nháy chuột lên tệp/ TM, nhấn Enter Câu 2. Chọn một câu sai A. Phần mềm trò chơi và xem phim flash player không phải là phần mềm ứng dụng B. Phần mềm tiện ích cũng là phần mềm ứng dụng C. Phần mềm ứng dụng là PM giải quyết những công việc thường gặp trong thực tiễn D. Phần mềm diệt virus là phần mềm ứng dụng sử dụng trên hầu hết các máy tính Câu 3. Khi máy đang bị treo, nhưng bạn phím vẫn hoạt động muốn nạp hệ điều hành, cách tốt nhất là A. Nhấn nút Reset B. Nhấn nút Power trên thân máy C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete Câu 4. Để thu chương trình đang thực hiện xuống thanh công việc A. Nhấn nút trên góctrên bên phải cửa sổ B. Nhấn nút trên góc trên bên phải cửa sổ C. Nhấn nút trên góctrên bên phải cửa sổ D. Nhấn nút trên góctrên bên phải cửa sổ Câu 5. Trong tên tệp, phần nào dùng để phân loại tệp? A. cả ba đáp án kia B. Phần tên C. Phần dấu chấm D. Phần mở rộng Câu 6. Để Di chuyển thư mục TOAN từ ổ đĩa D ra màn hình nền A. Nháy chuột phải lên TOAN chọn Cut, nháy chuột phải lên vùng trống của màn hình nền chọn Paste B. Chọn TOAN, vào Edit/ Copy, nháy phải chuột lên màn hình nền chọn Paste C. Cả ba ý kiến kia D. Chọn TOAN, nhấn Ctrl +C, nháy chuột lên vùng trống của màn hình nền nhấn Ctrl + V Câu 7. Tìm chỗ sai trong đoạn thuật toán tìm giá trị lớn nhất của dãy số B1: Nhập N và dãy số B2: Max←a1, i←1 B3: Nếu i> N thì đưa ra Max rồi kết thúc B4: Nếu ai< Max thì :B4.1: Max←ai B4.2: i←i+1, quay lại B3 A. Max←a1 B. i>N C. i←i+1 D. ai