Yếu tố nào dưới đây thể hiện tính rộng khắp của phong trào cách mạng 1930-­1931

A.

Phong trào nổ ra trên khắp toàn quốc

B.

Phong trào kéo dài từ đầu năm 1930 đến cuối năm 1930

C.

Phong trào do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo 

D.

Câu a và b đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu a và b đúng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...