Yếu tố nào sau đây không phải yếu tố cơ bản góp phần tạo nên giọng tâm tình, ngọt ngào trong thơ Tố Hữu?

A.

Quan niệm của nhà thơ: "...thơ là tiếng nói đồng ý, đồng tình, tiếng nói đồng chí".

B.

Sử dụng từ ngữ và tiếng nói quen thuộc của nhân dân.

C.

Con người xứ Huế với tâm hồn, giọng nói ngọt ngào, đằm thắm.

D.

Quê hương xứ Huế nổi tiếng với những điệu ca hò mái nhì mái đẩy, nam ai, nam bình...

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sử dụng từ ngữ và tiếng nói quen thuộc của nhân dân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...