Yếu tố nào sau đây quyết định tính thời vụ trong nông nghiệp?

A.

Thời tiết khí hậu 

B.

Nguồn nước 

C.

Đất đai 

D.

Cả ba yếu tố trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thời tiết khí hậu 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...