Yếu tố nào sau đây không làm thay đổi trạng thái cân bằng của quần thể?

A.

đột biến.

B.

sinh sản hữu tính.

C.

di cư và nhập cư.

D.

tiến hoá nhỏ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...