Yếu tố nào sau đây không làm thay đổi trạng thái cân bằng của quần thể?

A.

đột biến.

B.

sinh sản hữu tính.

C.

di cư và nhập cư.

D.

tiến hoá nhỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sinh sản hữu tính.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...