Yêu cầu về tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh là?

A.

Tri thức phải đảm bảo tính klhách quan, khoia học đáng tin cậy.

B.

Phải sử dụng nhiều số liệu, nhiều sự kiện quan trọng.

C.

Câu văn phải biến hoá linh hoạt, giàu màu sắc biểu cảm.

D.

Cần sử dụng nhiều hình tượng sinh động, nhiều so sánh cụ thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tri thức phải đảm bảo tính klhách quan, khoia học đáng tin cậy.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...