Ý nghĩa về mặt thực tiễn của định luật Hacđi-Vanbec là:

A.

Từ cấu trúc di truyền của quần thể ta xác định được tần số tương đối của các alen và ngược lại.

B.

Từ tần số kiểu hình ta xác định được tần số tương đối các alen và tần số kiểu gen.

C.

Góp phần trong công tác chọn giống làm tăng năng suất vật nuôi, cây trồng.

D.

Từ cấu trúc di truyền của quần thể ta xác định được tần số tương đối của các alen và ngược lại và từ tần số kiểu hình ta xác định được tần số tương đối các alen và tần số kiểu gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ cấu trúc di truyền của quần thể ta xác định được tần số tương đối của các alen và ngược lại và từ tần số kiểu hình ta xác định được tần số tương đối các alen và tần số kiểu gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...