Ý nghĩa to lớn nhất của liên kết vùng châu Âu là

A.

xoá dần sự cách biệt về trình độ phát triển giữa các nước.

B.

tăng cường quá trình liên kết và nhất thể hoá châu Âu.

C.

tăng cường việc giải phóng biên giới của EU.

D.

tất cả các ý nghĩa trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tất cả các ý nghĩa trên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...