Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi?

A.

Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

B.

Đưa cách mạng miền Nam phát triển nhảy vọt từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tất cả đều đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...