Ý nghĩa cơ bản nhất của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh là:

A.

Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng.

B.

Biết các tính trạng nào ở loài người chủ yếu do kiểu gen, các tính trạng nào chủ yếu do môi trường quyết định.

C.

Xem xét đặc điểm tâm lí, sinh lí ở loài người.

D.

Nghiên cứu về kiểu gen của trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Biết các tính trạng nào ở loài người chủ yếu do kiểu gen, các tính trạng nào chủ yếu do môi trường quyết định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...