Ý nào sau đây không nằm trong mạch suy nghĩ và cảm xúc của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước:

A.

Đất nước là của nhân dân, do nhân dân làm ra.

B.

Đất nước là sự hội tụ của các bình diện lịch sử - văn hóa -địa lý.

C.

Đất nước gần gũi, thân thích, bình dị trong cuộc sống hàng ngày của con người.

D.

Đất nước với những đau thương mất mát trong chiến tranh và ngời sáng trong tương lai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đất nước với những đau thương mất mát trong chiến tranh và ngời sáng trong tương lai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...