Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung cùa sông ngòi nước ta?

A.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

B.

Chủ yếu là sông lớn.

C.

Sông ngòi nhiều nước.

D.

Chế độ nước sông theo mùa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...