Ý nào sau đây không đúng với đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa?

A.

Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa.

B.

Năng suất lao động cao.

C.

Tạo ra nhiều loại sản phẩm.

D.

Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tạo ra nhiều loại sản phẩm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...