Ý nào sau đây không đúng về dân cư Nhật Bản?

A.

Là nước đông dân.

B.

Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.

C.

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao.

D.

Dân số già.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...