Ý nào không đúng với đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền?

A.

Sản xuất nhỏ.

B.

Công cụ thủ công.

C.

Sử dụng nhiều sức người.

D.

Năng suất lao động cao.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...